Friday, June 29, 2007

"Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kehinaan, kemelaratan dan dari kesombongan kekayaan. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari perolehan ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyu, dari nafsu yang tidak pernah kenyang (puas) dan dari doa yang tidak didengarkan."

Semulia-mulia manusia adalah manusia yang merendah diri di kala ia berkedudukan tinggi dan bersikap adil ketika berkuasa. (Khalifah Malik bin Marwan)

Dari Anas RA ia berkata saya mendengar Rosulullah SAW bersabda:
“Allah berfirman, ‘Hai anak Adam, selama kamu berdoa dan menggantungkan harapan kepada-Ku, pasti Aku ampuni semua dosa yang telah kamu perbuat dan Aku tidak peduli berapapun banyaknya.
Hai anak Adam andaikan dosa-dosamu bagaikan awan di langit kemudian kamu memohon ampunan kepada-ku pasti Aku mengampunimu dan Aku tidak peduli berapapun banyaknya. Hai Anak Adam andaikan kamu datang kepada-Ku dengan membawa dosa-dosa sebanyak isi bumi kemudian kamu menghadap-Ku sedangkan kamu tidak menyekutukan Aku, maka Aku akan menghampirimu dengan membawa ampunan sebanyak isi bumi pula”
(HR. Tirmidzi) dengan sanad hasan

No comments: