Wednesday, August 12, 2009

Sebuah Kota, Berjuta Cerita

Kotamu ini, kotaku. Ksatria bermulut pedas, kenyang sumpah serapah. Anak-anak sirkus jalanan, menjual hiburan kemelaratan: mobil dan matahari panggung kami. Gunung beton bersungai tuba. Aku berlalu, tertawa, terderak-derak dalam lakon hidup, tak peduli.

No comments: